Avís Legal

1. Informació general

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Editorial Mediterrània, S.L

Domicili Social: C. Laureà Miró, 375 (Nau 2) 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

NIF: B08667230

Telèfon: 932 183 458

E-Mail: suport@nanit.cat

Lloc Web: www.nanit.cat

I inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 25.246, foli 202, fulla nombre B-85.582, inscripció 7ª (d’ara endavant, “Editorial Mediterrània”).

 

2. Avís Legal

Per la navegació per la pàgina web (d’ara endavant, la “Pàgina Web”), adquireixes la condició d’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) i acceptes sense reserves de cap classe tots els termes del present Avís.

No serem responsables, ni indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivades de l’ús de la Pàgina Web que sigui contrari a l’establert en aquest Avís Legal i en la Política de Privadesa.

Podrem a tot moment i sense previ avís modificar el present Avís Legal, així com la Política de Privadesa mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la Pàgina Web amb la finalitat de que puguin ser conegudes per tu.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La Pàgina Web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, marques, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat d’Editorial Mediterrània, trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés per part de l’Usuari a la Pàgina Web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.
Si trobes a la Pàgina Web o per mitjà de la utilització del servei qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem el posis en coneixement d’Editorial Mediterrània al més aviat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça editorial@editorialmediterrania.com.

4. Responsabilitat Civil

El contingut de la Pàgina Web és conforme a la legislació espanyola. La responsabilitat d’Editorial Mediterrània no pot invocar-se en el cas de serveis no conformes a la legislació de tercers països. Correspon doncs, als Usuaris de fora d’Espanya el verificar la legalitat dels nostres continguts als seus respectius països.

Solament respondrem dels danys i perjudicis que puguis sofrir com a conseqüència de la utilització de la Pàgina Web quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent d’Editorial Mediterrània i en l’actuació de l’Usuari no concorregués culpa o negligència. No existirà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part d’Editorial Mediterrània quan provi que ha complert les exigències i requisits legal i reglamentàriament establerts i els altres cures i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la Pàgina Web. En particular no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin aquests serveis de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

No exercirem cap tipus de control sobre els enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d’Internet. En cap cas Editorial Mediterrània assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels hipervíncles o altres llocs d’Internet.

5. Exclusió de Garantia

No garantim que la navegació per la Pàgina Web s’executi sense interrupcions en temps útil, fiable o lliure d’errors. No garantim que la Pàgina Web i el servidor estigui lliure de virus i no ens fem responsables dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Editorial Mediterrània.

És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, tals com a virus, troyanos, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

Ens comprometem a realitzar els nostres millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Pàgina Web. En qualsevol cas, estarem exempts de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la mateixa.

No serem responsables pels continguts aliens que transmetem, allotgem o als quals facilitem l’accés quan actuem com a nero intermediari. En qualsevol cas, ens comprometem a retirar immediatament el contingut il·legal de la Pàgina Web quan tinguem coneixement efectiu d’això.

6. Obligació dels Usuaris

A titulo enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

a) Utilitzar la seva identitat real en tots els formularis de la Pàgina Web. Queda prohibida la suplantació de personalitat d’altres individus o entitats;

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Pàgina Web qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

c) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Pàgina Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

d) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Pàgina Web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol Usuari, als proveïdors d’Editorial Mediterrània o en general a qualsevol tercer, o d’impedir el normal funcionament dels mateixos;

i) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’Editorial Mediterrània els seus proveïdors o tercers;

f) L’Usuari accepta no dur a terme cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la Pàgina Web o en els sistemes o xarxes d’Editorial Mediterrània així com en els sistemes i xarxes connectats a la Pàgina Web.

7. Cookies

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Nosaltres solament utilitzem cookies de sessió, que són aquelles que permeten a la Web mantenir un seguiment del moviment de l’usuari d’una a una altra pàgina, de manera que no li demanarà la informació que ja hagi estat subministrada anteriorment. Les cookiesse sessió permeten a l’usuari moure’s per moltes pàgines d’un mateix lloc de manera ràpida i fàcil, sense haver d’autenticar-se de nou o tornar a iniciar el procés a cada zona que visiti.

L’Usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

8. Menors d’Edat

Amb caràcter general, per subscriure’s a la revista els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran responsables de tots els actes realitzats a través de la Pàgina Web pels menors al seu càrrec. En aquells casos en els quals expressament s’assenyali o que estigui determinat per llei, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

9. Durada i terminació

La informació disponible a la Pàgina Web té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, Editorial Mediterrània està facultat per modificar-la o suspendre-la unilateralment, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions relatives a la Pàgina Web es regeixen per les Lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de Barcelona.